Adatkezelési tájékoztató

(a továbbiakban: „Szabályzat")

Pandai Tech Ltd., cégazonosító szám: 14430212, székhelye: Hova House 1 Hova Villas Brighton & HoveBN3 3DH Egyesült Királyság, bejegyezve a helyi regionális bíróság által vezetett cégjegyzékbe, (a továbbiakban: „Anonimer" vagy „mi"), ezúton a személyes adatok kezelőjeként vagy feldolgozójaként az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletének megfelelően. a személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyek védelme (a továbbiakban: GDPR) tájékoztatja a www.anonimer.com weboldal (a továbbiakban: Weboldal) minden látogatóját, ügyfeleit és üzleti partnereit , ha természetes személyek, vagy ügyfeleinek és üzleti partnereinek alkalmazottai, illetve állásra jelentkezők (a továbbiakban „Érintettek" vagy „Ön") személyes adataik kezeléséről.

Jelen Szabályzat rögzíti, hogy milyen alapon dolgozzuk fel az Öntől megszerzett vagy a Weboldal látogatásával kapcsolatban megadott személyes adatokat, amennyiben a személyes adatok megfelelnek az alábbiakban meghatározott konkrét követelményeknek.

A személyes adatok kezelője az Anonimer (a továbbiakban: Adatkezelő).

Az Anonimer elérhetőségei:

 1. postai úton a következő címre: Pandai Tech Ltd., Hova House 1 Hova Villas Brighton & HoveBN3 3DH, Egyesült Királyság,
 2. e-mailben a panaszbejelento@anonimer.com címre, vagy
 3. bármely más, a Weboldalon meghatározott módon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, hogy megértse az Ön személyes adataira vonatkozó gyakorlatot és azt, hogy miként kezeljük azokat Webhelyünk normál használatával kapcsolatban. Jelen Szabályzat nem vonatkozik a termékünk, az Anonimer platform használatával kapcsolatos személyes adatok feldolgozására, amely harmadik felektől (bejelentőktől) üzenetek (jelentések) fogadására és tárolására szolgál az Anonimer mobilalkalmazáson és/vagy a www.anonimer.com weboldalon (a továbbiakban: „Termék"). A Termék használatával kapcsolatos személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el ide.

Egyértelmű megközelítést alkalmazunk személyes adatvédelmi gyakorlataink ismertetésére a felügyeleti hatóságok tanácsai szerint. Ez azt jelenti, hogy csak a Weboldal szokásos használatával kapcsolatos adatvédelmi információkat próbálunk meg megadni, és ehhez a jelen Szabályzat egy egyszerű formáját használjuk. Kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk visszajelzésével vagy bármilyen kérdésével.

Az általunk kezelt adatok Önről

Fontos számunkra, hogy tisztában legyen azzal, hogy mely személyes adatokat, illetve hogyan és milyen célból használjuk fel, hogy hatékonyabban tudjunk szakmai tájékoztatást nyújtani a személyes adatok védelméről, és hogy a személyes adatokkal kapcsolatos lényeges információkhoz jusson. védelem.

Adatokat gyűjthetünk és dolgozhatunk fel Önről, ha felkeresi Weboldalunkat vagy használni kívánja Termékünket, és ebből a célból szerződést köt velünk, vagy más módon kommunikál velünk. A Termék használatával, nem pedig a Weboldal normál böngészésével kapcsolatos személyes adatok gyűjtését és feldolgozását külön adatvédelmi szabályzat szabályozza, amely itt érhető el.

Kiválasztott személyes adatokat a velünk való kommunikáció útján is megadhat nekünk, például telefonon, e-mailben vagy a Weboldalon meghatározott egyéb módon.

A Weboldalon kiválasztott sütiket használunk, hogy javítsuk a felhasználói élményt a Weboldal böngészése során, és ezeket felhasználhatjuk személyes adatainak feldolgozására. Az Ön személyes adatainak cookie-kon keresztüli feldolgozásának feltételeit, valamint a preferenciák beállítását és a cookie-k használatához való hozzájárulását a Cookie-szabályzat részletesen ismerteti.

Az adatfeldolgozás fő típusai a következők:

Adat tárgySzemélyes adat kategóriákAnonimer szerepek
Újonnan regisztráló üzleti partnerek alkalmazottai, tagjai és/vagy meghatalmazottaiAzonosító adatok (így különösen utónév, vezetéknév, születési idő vagy születési anyakönyvi kivonat száma /szükség esetén/, állandó lakóhely vagy székhely, székhely címe, cégazonosító szám, adóazonosító jel)Elérhetőségi adatok (különösen levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)Számlázási és fizetési adatok (különösen számlaszám és banki adatok)Információk bizonyos tevékenységekben való részvételrőlKölcsönös kommunikációból származó adatokVezérlő és feldolgozó
Üzleti partnerek – természetes személyekAzonosító adatok (így különösen utónév, vezetéknév, születési idő vagy születési anyakönyvi kivonat száma /szükség esetén/, állandó lakóhely vagy székhely, székhely címe, cégazonosító szám, adóazonosító jel)Elérhetőségi adatok (különösen levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)Számlázási és fizetési adatok (különösen számlaszám és banki adatok)Információk bizonyos tevékenységekben való részvételrőlKölcsönös kommunikációból származó adatokVezérlő és feldolgozó
Weboldal látogatóiSzemélyes adatokat gyűjtünk, amikor Ön a Weboldalra látogat, kizárólag normál marketing célú böngészés keretében, nem Termékünk, az Anonimer platform használatával kapcsolatban; ezek jellemzően cookie-kon keresztül gyűjtött adatok (további információért lásd a Cookie-szabályzatot), IP-cím és a böngészőre, az információs rendszerre és a felbontásra vonatkozó adatok. Ezeket az adatokat azonban nem a Termékünk használatával kapcsolatban gyűjtjük, hanem csak a Weboldalunk normál böngészésével kapcsolatban.Vezérlő
A webhely látogatói chatenEmail címUtó- és vezetéknév (ha megadják, vagy ha az e-mail címből kiderül)Kölcsönös kommunikációból származó adatokVezérlő
A hírlevélre, e-könyvre stb. feliratkozók.Email címUtó- és vezetéknév (ha megadják, vagy ha az e-mail címből kiderül)TelefonszámA szervezet azonosításaKölcsönös kommunikációból származó adatokVezérlő
Az Anonimer testületeinek alkalmazottai és tagjai vagy munkatársai, akikkel az Anonimer szerződést kötöttAzonosító adatok (különösen utónév, vezetéknév, születési idő, állandó lakóhely vagy lakóhely vagy bejegyzett székhely címe)Elérhetőségi adatok (különösen levelezési cím, e-mail cím, Anonimer platform bejelentkezés, telefonszám)Információk a munkáltatóról vagy az ügyféllel vagy üzleti partnerrel fennálló kapcsolatrólKölcsönös kommunikációból származó adatokVezérlő és feldolgozó
Állásra jelentkezőkAzonosító adatok (különösen utónév, vezetéknév, születési idő vagy születési anyakönyvi kivonat száma /szükség esetén/, állandó lakóhely vagy lakóhely címe)Elérhetőségi adatok (különösen levelezési cím, e-mail cím, telefonszám)Kölcsönös kommunikációból származó adatok, a munkavállalás iránti érdeklődés kifejezésekorVezérlő és feldolgozó

Adatkezelésre különösen akkor kerül sor, ha:

(i) olyan szerződés teljesítéséhez (pl. értesítési szolgáltatás nyújtása, munkaszerződés, együttműködési megállapodás vagy egyéb szerződés) szükséges, amellyel Ön vagy olyan társaság vagy más jogi személy, amellyel kapcsolatban áll. fél, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedés végrehajtásához (pl. kiválasztási folyamat álláspályázókkal vagy tárgyalások potenciális ügyfelekkel és partnerekkel) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont); vagy

(ii) erre kötelez bennünket az alkalmazandó jog (pl. munkajog, adójog) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont); vagy

(iii) Ön megadta nekünk a hozzájárulását (pl. marketingkommunikáció küldéséhez szükséges e-mail cím), ebben az esetben bármikor visszavonhatja hozzájárulását (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy 9. cikk (2) a) pontja); vagy

Ha hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulását, postai úton a székhelyünkre vagy e-mailben a panaszbejelento@anonimer.com címre.

(iv) az adatkezelésre az Érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében van szükség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont), vagy az adatkezelés az Érintett létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges más természetes személy, akinél az Érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulását adni (GDPR 9. cikk (2) bekezdés c) pont); vagy

(v) az adatkezelés közérdekből végzett feladat elvégzéséhez vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges (pl. a gyermek törvényes képviselőinek tájékoztatási kötelezettsége gyanúja esetén iskolai zaklatás) (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), vagy az adatkezelés uniós vagy tagállami jogon alapuló, a kitűzött céllal arányos lényeges közérdek miatt szükséges, tiszteletben tartja a adatvédelmet, valamint megfelelő és konkrét biztosítékokat nyújt az Érintett alapvető jogainak és érdekeinek védelmében (GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pont); vagy

(vi) jogos érdekünk az Önnek nyújtott szolgáltatásaink minőségének javítása, az Anonimer és az NNTB hírekkel kapcsolatos nyomon követési információk ügyfeleink felé történő nyújtása vagy például a hálózat védelme érdekében. a káros magatartás ellen (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Tiszteletben tartjuk az adatminimalizálás elvét, ha csak azokat a személyes adatokat őrizzük meg, amelyek ésszerűek, relevánsak és a feldolgozás céljaihoz képest szükséges mértékben korlátozottak.

Az információ felhasználása

Az Önről gyűjtött információkat különösen arra használjuk, hogy biztosítsuk Önnek Termékünket, teljesítsük szerződéses kötelezettségeinket Önnel vagy üzleti partnereinkkel vagy más partnereinkkel szemben, törvényi kötelezettségeinknek eleget tegyünk, értesítsük a termék változásairól és/ vagy termékünk fejlesztésére.

Személyes adatait mindig csak arra a célra használjuk fel, amelyre azokat gyűjtöttük.

A kiválasztott adatait (e-mail cím) direkt marketing célokra is felhasználjuk. E tevékenységek közé tartozik különösen az Ön e-mail címeinek felhasználása hírleveleink elküldése céljából, ha Ön hozzájárult az ilyen hírlevelek küldéséhez. Az ilyen hírlevelekről gyorsan, egyszerűen és bármikor leiratkozhat az egyes hírlevelekben található „leiratkozás" link segítségével. Alternatív megoldásként kérjük, tájékoztasson minket az alábbi e-mail címen.

Személyes adatainak kezelése során nem születik olyan kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, amely Önt jogilag érintené, vagy hasonlóan jelentős hatással lenne Önre.

Az Ön adatainak nyilvánosságra hozatala

A Weboldal szokásos böngészésével kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait nem áll szándékunkban senkivel kiadni, kivéve a jelen Szabályzatban leírtakat. Az Ön által a Termék közvetlen használatával kapcsolatban megadott személyes adatok nyilvánosságra hozatalát külön adatvédelmi szabályzat tartalmazza, amely itt érhető el.

A személyes adatok címzettjei vagy címzettjei

Személyes adatainak a lehető legmagasabb szintű biztonságát biztosítjuk. Kivételes esetekben megoszthatjuk személyes adatait az Anonimer szerződéses partnereivel (pl. informatikai szolgáltatásokkal, ügyvédekkel stb.) a szerződéses jogviszony teljesítéséhez vagy az Anonimer és/vagy a Weboldal normál működéséhez szükséges mértékben. A személyes adatok ilyen jellegű megosztásának előfeltétele azonban minden egyes ilyen Anonimer szerződéses partnerrel adatkezelési megállapodás megkötése, amely garantálja az Ön személyes adatainak legmagasabb szintű védelmét.

Ha jogszabály vagy jogos érdekünk ezt megköveteli, kivételes esetekben a szükséges mértékben átadhatjuk személyes adatait az állami hatóságoknak (így különösen a nyomozó-, ügyész- és ítélkező hatóságoknak, bíróságoknak és adóhatóságoknak), de minden esetben a törvény és csak akkor, ha a törvény ilyen kötelezettséget ír elő ránk, vagy ha ez jogos érdekeink védelme érdekében szükséges.

A Weboldal normál böngészése során, de soha nem a Termék – az Anonimer platform – használatával gyűjtött személyes adatai a kifejezetten engedélyezett adatfeldolgozóknak és alfeldolgozóknak továbbíthatók, illetve azok tovább feldolgozhatók, amelyek különösen a következők: , a fentieken kívül:

 1. Google LLC (webes analitikai és online marketingeszközök);
 2. Facebook Ireland Ltd. (online marketingeszközök);
 3. Hotjar, Inc. (webes elemző eszközök);
 4. CZ, s.r.o. (online marketing eszközök);
 5. HubsPot (CRM-eszközök);
 6. Microsoft Corporation (online marketingeszközök);
 7. Pandai Tech Ltd. weboldal üzemeltetője (online marketingeszközök); és

egyéb újonnan bevont adatfeldolgozók és al-feldolgozók, amelyekről írásban értesítjük az Adatkezelőt, beleértve az e-mailt is, amennyiben az Adatkezelőnek jogában áll tiltakozni ezekkel az új adatfeldolgozókkal és al-feldolgozókkal szemben, és kötelesek vagyunk ezt megtenni. kifogásokat figyelembe venni.

A személyes adatok feldolgozását csak olyan adatfeldolgozókra vagy alfeldolgozókra bízzuk, amelyek legalább a hatályos és hatályos adatvédelmi és adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt mértékben megfelelő szintű biztonságot nyújtanak a személyes adatok számára.

Harmadik felek személyes adatai

Harmadik felek személyes adatai, amelyek az Anonimer ügyfelei vagy üzleti partnerei alkalmazottainak és partnereinek vagy munkatársainak, valamint az Anonimer-el együttműködésben részt vevő más természetes személyeknek a személyes adatait, vagy egyéb olyan adatokat jelentik, amelyeket az Anonimer a megkötéssel kapcsolatban ügyféltől vagy üzleti partnertől kap vagy szerződés teljesítése esetén mindig a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kell feldolgozni.

SMS adatvédelmi szabályzat

Semmilyen mobilinformációt nem osztunk meg harmadik felekkel/leányvállalatokkal marketing/promóciós célokra. Az összes fenti kategória nem tartalmazza a szöveges üzenetek küldőjének feliratkozási adatait és hozzájárulását; ezeket az információkat nem osztjuk meg harmadik féllel

Adat védelem

Megfelelő eljárásokat biztosítunk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és az azokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

A megadott személyes adatok védelme és biztonsága érdekében szükséges és megfelelő rendszereket és folyamatokat használunk. Ezenkívül biztonsági eljárásokat, valamint technikai és fizikai korlátozásokat alkalmazunk a szervereinken lévő személyes adatokhoz való hozzáférésre és azok felhasználására vonatkozóan. A személyes adatokhoz csak az adatokkal foglalkozó, felhatalmazott személyzet férhet hozzá.

Személyes adatainak megőrzési ideje

Személyes adatainak meghatározott célú kezelése során tiszteletben tartjuk a tárolási korlátozás elvét, amely szerint személyes adatait csak a szükséges ideig, általában a bejelentés benyújtásától számított öt (5) évig őrizzük meg.

Az Anonimer harmadik felek személyes adatait az adatkezelés jogalapjának időtartama alatt, valamint a speciális jogszabályok által meghatározott ideig kezeli, ha van ilyen. Az adatokat hosszabb ideig megőrizzük, ha az adatok megőrzésére egy konkrét eset kapcsán indokolt szükség van.

Személyes adatait szerződéses jogviszonyunk fennállásának időtartama alatt megőrizzük az abból fakadó jogaink és kötelezettségeink gyakorlása céljából, majd annak megszűnését követően egyéb szükséges célokra, mint például jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vitarendezés, jogos igények jogi érvényesítése. , vagy az esetleges adminisztratív eljárásokhoz. Ezek az igények a megőrzés konkrét okától függően változnak, ezért az Ön különböző típusú személyes adatainak megőrzési ideje az egyes esetekben jelentősen eltér, és a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított öt (5) évig terjedhet, kivéve az eseteket. törvény által előírt hosszabb megőrzés (pl. bérnyilvántartás).

Kivételes esetekben, például peres úton, jogos érdekeink védelme az Ön személyes adatait tartalmazó dokumentumok egy részének hosszabb megőrzését is előidézheti. Különösen ezek azok az esetek, amikor ezeket az iratokat peres, közigazgatási eljárásban vagy határozat végrehajtása miatt kell bizonyítékként bemutatnunk.

Az Ön jogai

Önt, mint érintettet, személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban törvényes jogok illetik meg, amelyeket bármikor gyakorolhat. Ezek a jogok (i) az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez, (ii) a pontatlan és hiányos személyes adatok helyesbítéséhez és kiegészítéséhez, (iii) az Ön személyes adatainak törléséhez (az ún. „feledésbe merüléshez való jog"), ( iv) az Ön személyes adatai kezelésének korlátozása, (v) az adatok hordozhatósága és (vi) tiltakozás.

 • Személyes adatokhoz való hozzáférés joga – Önnek jogában áll tájékoztatást kapni tőlünk arra vonatkozóan, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz.
 • Személyes adatok helyesbítéséhez való jog – ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatot dolgozunk fel, joga van a helyesbítéshez, vagy jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, ideértve egy kiegészítő nyilatkozat megtételét is.
 • A személyes adatok törléséhez való jog (az elfelejtéshez való jog) – ha személyes adatainak törlését kéri, azt indokolatlan késedelem nélkül megtesszük, különösen, ha:

(i) az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;

(ii) az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, és Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii) Ön tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, és a személyes adatok feldolgozásának nincs nyomós vagy jogos indoka;

(iv) az Ön személyes adatait jogellenesen kezelik;

(v) az európai uniós jog vagy a nemzeti jog alapján az adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettség megszűnt.

 • Személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog – Önnek jogában áll kérni tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:

(i) Ön tagadja a személyes adatok pontosságát;

(ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön megtagadta a személyes adatok törlését, és helyette a felhasználás korlátozását kéri;

(iii) már nincs szükségünk személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön továbbra is igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

(iv) Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, és még nem ellenőrizték, hogy jogos indokaink felülmúlják-e az Ön jogos indokait.

 • Adathordozhatósághoz való jog – Ön gyakorolhatja a személyes adatok hordozhatóságához való jogát. Kérésére személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban továbbítjuk Önnek vagy egy másik adatkezelőnek, amelyet az Ön által rendelkezésünkre bocsátott szerződés vagy hozzájárulás alapján dolgozunk fel. Ha e jog gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, akkor nem áll módunkban eleget tenni kérésének.
 • Tiltakozáshoz való jog – Önnek jogában áll tiltakozni személyes adatainak közérdekű célból vagy jogos érdekeinkből történő kezelése ellen. Ha az Ön személyes adatainak kezelése jogos érdekünkön (beleértve a direkt marketinget is) alapul, akkor Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelés a kifogásolt célhoz kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban nem e célból kezeljük.

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy ha hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, bármikor jogában áll visszavonni ezt a hozzájárulását, postai úton a székhelyünkre vagy e-mailben a panaszbejelento@anonimer.com címre.

Ha bármely jogával élni kíván, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a panaszbejelento@anonimer.com címen vagy postai úton a székhelyünkre.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Anonimer tevékenységének sajátosságai miatt (különösen a Whistleblower törvény szerinti szolgáltatások nyújtása miatt) az Érintettek bizonyos jogainak gyakorlása jelentősen korlátozódhat.

Adatvédelmi szabályzatunk változásai

A jelen Szabályzat jövőbeni esetleges módosításait ezen az oldalon tesszük közzé, és adott esetben e-mailben is értesítjük. Kérjük, látogasson el a Webhelyre, hogy tájékozódjon az adatvédelmi szabályzatunk új frissítéseiről és változásairól.

Lépjen kapcsolatba velünk

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk a panaszbejelento@anonimer.com e-mail címen vagy postai úton a székhelyünkre.

Az Ön által gyakorolt jogokkal kapcsolatos minden kommunikáció és nyilatkozat ingyenes. Ha azonban a megkeresés nyilvánvalóan indokolatlan vagy nem megfelelő, különösen azért, mert ismétlődően előfordult, jogosultak vagyunk a kért információnyújtással járó adminisztrációs költségeket tükröző ésszerű díjat felszámítani. Ha a kezelt személyes adatokról másolatot kérnek ismételten, fenntartjuk a jogot arra, hogy ebből az okból ésszerű adminisztrációs díjat számítsunk fel.

A megtett intézkedésekről a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a teljes közlés kézbesítésétől számított egy (1) hónapon belül nyilatkozatot és adott esetben tájékoztatást adunk. Ez az időtartam szükség esetén további két (2) hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát. Az esetleges hosszabbításról, annak okával együtt tájékoztatjuk Önt.

Jelen szabályzat 2023. július 17-től hatályos.